SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA NAJEM IN KORIŠČENJE APARTMAJA »A« V POČITNIŠKEM NASELJU IN AVTOKAMPU NATURA PODČETRTEK

Splošni pogoji so sestavni del napotnice/vavčerja, ki jo skleneta Radivoj Ranisavljević, Kamniška ulica 31, 2000 Maribor (najemodajalec), in stranka (najemojemalec), ki se strinja z naslednjimi pogoji:

UVOD

Apartma oziroma počitniška hiša je lesena brunarica, ki vključuje:
 • spalnico ki vsebuje zakonsko posteljo in omaro
 • spalnico z nadstropnimi posteljami
 • dnevno sobo z raztegljivo zakonsko posteljo in televizorjem
 • kompletno opremljeno kuhinjo z vso opremo in aparati
 • jedilnico z mizo in stoli
 • kopalnico s tušem in sanitarijami
 • teraso z mizo, stoli in vrtnim betonskim žarom
 • lastno parkirno mesto
 • klimatsko napravo in el. radiatorji za hlajenje in ogrevanje

SPLOŠNA DOLOČILA

Splošna določila za najem in koriščenje apartmaja veljajo skupaj s hišnim redom Kamp Natura – Terme Olimia. Najemnik je seznanjen z njimi in jih sprejema, ko oddaja rezervacijo, oziroma prijavo za koriščenje apartmaja v ustni, pisni ali elektronski obliki. S splošnimi določili se lahko koristnik seznani na spletnem naslovu.

REZERVACIJA OZIROMA PRIJAVA

Stranka lahko rezervira termin oziroma odda prijavo po telefonu vsak dan od 10.00 do 19.00 ali po elektronski pošti podcetrtek.aqualuna@gmail.com

S plačanjem akontacije rezervacije skleneta najemodajalec in najemnik pogodbeno razmerje, ki je v smislu teh splošnih pogojev obvezujoče za obe pogodbeni stranki. Najemnik mora v prijavnico (v e-mail) vpisati vse zahtevane podatke in jamčiti za njihovo verodostojnost, za kar je materialno odgovoren.

CENE

Najemodajalec objavi cenik najema na spletni strani in na pisnih ponudbah za tekoče leto v evrih. Na ceniku določi tudi čas njegove veljavnosti.

Najemodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen.

Opomba: Hiško ne oddajamo do naslednje sezone 2023.

CENIK (Cene veljajo za sezono 2022. Cene so v Eurih.)

Naša pogodba z Termami Olimie NIMA vključene karte za kopanje v vseh bazenih. V ceni zakupa so le karte za kopanje v hotelu Breza. Vsi naši gostje imajo 10% popust pri nakupu vstopnic za Aqualuno in Termalijo. Najmanjša rezervacija je dve noči. Cena je za celotno hiško in je neodvisna od števila oseb (max. 5). Žal, turističnih bonov ne sprejemamo!

SEZONA

 • junij, julij -> 60,- / vikend* 80,-
 • avgust -> 80,- / vikend* 100,-
 • september -> 60,- / vikend* 80,-

IZVEN SEZONE

 • oktober do maj -> 45,- / vikend* 60,-
 • novoletne počitnice -> 100,-
 • šolske počitnice (izven sezone) -> 80,-

Zaključno čiščenje hišice po odhodu, v znesku 35,-€ se poravna skupaj z prvim delom plačila.

*
 1. vikend* = petek na soboto, soboto na nedeljo
 2. za štiri nočitve in več, cena za vikend je enaka kot druge dni v tednu
 3. za sedem nočitev in več, eno nočitev podarimo

PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko koristnik odda nakazilo na transakcijski račun najemodajalca.

Akontacijo rezervacije najemnik plača najkasneje v 3 dneh po prijavi rezervacije (~33% od vrednosti aranžmaja + zaključno čiščenje hišice). Ostalo plača najemnik najmanj 14 dni pred začetkom koriščenja apartmaja. V primeru, da najemnik ne plača akontacije rezervacije, se šteje da pogodba ni bila sklenjena. V primeru, da najemnik ne plača preostalega dela vrednosti aranžmaja, pa veljajo določila teh navodil iz poglavja o odpovedi rezervacije.

ODPOVED REZERVACIJE

Najemnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi najema apartmaja ne glede na razlog. V tem primeru ima najemodajalec pravico do povračila stroškov. Njihova višina je odvisna od časa, v katerem je najemnik podal odpoved:

 • do 30 dni pred začetkom koriščenja: 15 % cene aranžmaja;
 • od 29 do 15 dni pred začetkom koriščenja: 30 % cene aranžmaja;
 • od 14 do 8 dni pred začetkom koriščenja: 50 % cene aranžmaja;
 • od 7 dni do dneva začetka koriščenja: 100 % cene aranžmaja.
Ravno tako znašajo stroški 100 % cene aranžmaja, če najemnik predčasno zapusti apartma.

RECEPCIJA

Apartmajsko naselje je odprto skozi vse leto.

Recepcija apartmajskega naselja in kampa je v času poletne sezone odprta vsak dan od 00.00 do 24.00 ure.

Izven poletne sezone se gostje javijo v recepciji aparthotela Rosa (med 07.00 in 21.00) oziroma v recepciji hotela Breza (med 21.00 in 07.00)

Ključe apartmaja dobijo gosti na recepciji po 14.00 uri, kamor jih tudi vrnejo na dan odhoda do 11.00 ure.

Ob prihodu se prijavite na recepciji in predložite: veljavno napotnico/vavčer, osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje, za vse osebe navedene na napotnici. Za otroke posredujete rojstne podatke. Bivanje v apartmajskem naselju in kampu je dovoljeno samo na podlagi predhodne prijave začasnega bivanja na recepciji. Gostje ob prihodu prejmejo čip zapestnico, ki jo uporabljajo za vhod in izhod iz apartmajskega naselja in kampa. Zloraba in preprodaja čip zapestnic je kazniva.

Za vsako izgubljeno ali odtujeno čip zapestnico, ki ni nadomestljiva, se zaračuna odškodnina 50 €.

Gostje ob odhodu čip zapestnico vrnejo na recepcijo. Koriščenje čip zapestnice na dan odhoda je možno na podlagi zastave osebnega dokumenta v recepciji.

Turistično takso, prijavo gosta in ostale storitve plačate na dan odhoda na recepciji kampa najkasneje do 11.00 ure.

OSTALA NAVODILA

V prostore apartmaja ni dovoljeno voditi domačih živali.

V prostorih apartmaja ni dovoljeno kajenje.

Gostje s seboj prinesejo brisače, posteljno perilo (to vključuje prevleke za deke, prevleke za vzglavnike in rjuhe za jogije) ter kuhinjske krpe.

Najemnik uporablja vse naprave v apartmaju v skladu z navodili za varno uporabo in skrbi za opremo kot dober gospodar. Najemnik je ob prihodu v hiško dolžan preveriti stanje objekta in inventarja, v primeru neskladja pa takoj obvestiti najemodajalca. V kolikor povzroči škodo, namerno ali iz malomarnosti, jo je dolžan povrniti.

Če pride do okvare na vodovodnem ali električnem sistemu, to najemnik sporoči v recepciji kampa, ki bo poskrbela, da jo bodo njihovi vzdrževalci odpravili. Za ostale okvare na opremi najemnik obvesti najemodajalca.

Najemnik ob odhodu hišico pospravi in odnese svoje stvari, prav tako izprazni in hladilnik, v smetnjak vstavi čisto vrečko (le-te so že v hišici). Gostje imajo v hišici skoraj vsa čistila za čiščenje ter umivanje posode, tako za to ni potrebno skrbeti. Pred odhodom najemnik izklopi vse električne naprave (razen klimatske naprave in hladilnika) ter dobro zapre vsa polkna in okna.

Najemnik in ostali gostje v apartmaju bivajo na lastno odgovornost in za morebitne poškodbe v apartmaju, na področju kampa ali kopališča najemodajalec ne odgovarja.

Apartma se ne oddaja skupinam za organizacijo različnih zabav.

Minimalni čas najema apartmaja sta dve nočitvi!

REŠEVANJE SPOROV

V primeru povzročene škode na objektu, inventarju ali drobnem inventarju se pogodbeni stranki dogovorita o načinu poravnave škode. V kolikor sporazumni dogovor ni možen, spor rešuje pristojno sodišče.

Pravila pričnejo veljati z dnem objave in veljajo do preklica.



Maribor, 28.03.2018
Hišica "A"
Kamp "Natura", ulica F, številka 91
Podčetrtek, Slovenija